Πρόσκληση 11ης Ιανουαρίου 2019

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Πρόσκληση 11ης Ιανουαρίου 2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 11/1/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Γενική Δ/νση Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών Τμημ. Αιρετών Οργάνων  Οικονομική Επιτροπή                                                                        Κόρινθος, 11-01-2018 Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                        Αριθμ. Πρωτ.: 1193 Τηλ. 27413 61021 Fax  27413 61038 Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.  
1)Κων. Ζήμο 2)Δημ. Βλάσση 3)Γεωργ. Φαρμάκη
4)Ανδρ. Ζώγκο 5)Δημ. Μπάκουλη 6)Βασ. Νανόπουλο
7)Χρ. Κορδώση 8)Κων. Δημητρόπουλο  

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 11η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:15 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέμα της ημερήσιας διάταξης:   1.      Παράταση ισχύος συμβατικού χρόνου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ προϋπολογισμού μελέτης 49.228,00€. Η συζήτηση του ανωτέρω θέματος κρίνεται κατεπείγουσα, διότι η σύμβαση για την ως άνω προμήθεια λήγει στις 13-1-2019 και λόγω του ότι δεν έχει απορροφηθεί η συμβατική ποσότητα των ειδών που αναφέρονται σε αυτήν, ο Δήμος Κορινθίων πρέπει άμεσα να προβεί στην παράτασή της.   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Δήμαρχος Κορινθίων

Leave a Comment