Πρόσκληση 11ης Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση 11ης Φεβρουαρίου 2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/2/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                  Κόρινθος, 07-02-2019 Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                              Αριθμ.Πρωτ.:4637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Τηλ. 27413 61021, 61099 Fax: 27413 61038 Πληρ.   Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία                                                                     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π ρ ο ς τους κ.κ.  
1)Μιχ. Χατζή 2)Χαραλ. Καμπούρη 3)Γεωργ. Φαρμάκη
4)Κων. Ζήμο 5)Στ. Κεφάλα 6)Βασ. Νανόπουλο
7)Μαρ. Καραμαλίκη 8)Θεμ. Κουτσογκίλα  
 

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 11η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:  
  1. Επί εισηγήσεως περί λήψης απόφασης περί διατήρησης ή μη απαλλοτρίωσης τμήματος εκ της αρχικής ιδιοκτησίας της φερόμενης ιδιοκτήτριας κας Παπαθανασοπούλου Αικατερίνης του Σπυρίδωνος χας Ιωάννη Σταυρόπουλου με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0523028, που βρίσκεται στα Ο.Τ 621- ΚΧ 622 του σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων.
  2. Επί εισηγήσεως περί γνωμοδότησης επί της ένστασης που υποβλήθηκε κατά της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κορίνθου σε τμήματα των Ο.Τ 138, 140 και 146 στην περιοχή «Άσπρα Χώματα» μεταξύ των οδών Δωδεκανήσου και Κοραή.
  3. Επί εισηγήσεως περί χορήγησης έγκρισης διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας της Ελένης Μ. Κεφιλή στην περιοχή «Κρητικά» Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.
  4. Επί εισηγήσεως περί χορήγησης έγκρισης διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας της επιχείρησης με επωνυμία «ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» στην περιοχή «Λόυτσα- Παππά» Δ.Κ. Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων.
  5. Επί εισηγήσεως περί απαγόρευσης στάσης- στάθμευσης επί της οδού Περιάνδρου 51Α στην πόλη της Κορίνθου.
  6. Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης άδειας διέλευσης οχήματος σε πεζοδρομημένο τμήμα του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου.
  7. Επί εισηγήσεως περί γνωμοδότησης περί αιτούμενης άδειας χορήγησης μιας αποκλειστικής θέσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Κορδελιού στην Κόρινθο.
  8. Επί εισηγήσεως περί λήψης απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Ταφ Σοπότι, που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθροφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στη Δημοτική Κοινότητα Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011).
  9. Επί εισηγήσεως περί λήψης απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Λουκά Διαμαντή, που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθροφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Αλμυρής Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011).
  10. Επί εισηγήσεως περί λήψης απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Παναγιώτη Τσαλικίδη, που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθροφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην Τοπική Κοινότητα Περιγιαλίου του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011).
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment