Πρόσκληση 13ης Μαρτίου 2019

Πρόσκληση 13ης Μαρτίου 2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/3/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                  Κόρινθος, 08-03-2019 Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                            Αριθμ. Πρωτ.: 8710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Τηλ. 27413 61021, 61099 Fax: 27413 61038 Πληρ.   Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία                                                                     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π ρ ο ς τους κ.κ.  
1)Μιχ. Χατζή 2)Χαραλ. Καμπούρη 3)Γεωργ. Φαρμάκη
4)Κων. Ζήμο 5)Στ. Κεφάλα 6)Βασ. Νανόπουλο
7)Μαρ. Καραμαλίκη 8)Θεμ. Κουτσογκίλα  
 

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 13η Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:  
  1. Επί εισηγήσεως περί γνωμοδότησης επί της ένστασης που υποβλήθηκε κατά της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κορίνθου σε τμήματα των ΟΤ 138, 140 και 146 στην περιοχή «Άσπρα Χώματα» μεταξύ των οδών Δωδεκανήσου και Κοραή.
  2. Επί εισηγήσεως περί καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου πόλης Κορίνθου.
  3. Περί επικαιροποίησης της με αριθμό 5/108/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, που αφορά έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στη θέση ΚΕΥΑ Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων.
  4. Επί εισηγήσεως περί διατήρησης απαλλοτρίωσης στη θέση Βάλτος δ.δ. Λεχαίου.
  5. Επί εισηγήσεως περί αίτησης – πρότασης ανταλλαγής του κ. Ιωάννη Μπίζτα του Αναστασίου.
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                                      ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ     Δήμαρχος Κορινθίων

Leave a Comment