Πρόσκληση 19ης Φεβρουαρίου 2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 15/2/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Γενική Δ/νση Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών Τμημ. Αιρετών Οργάνων  Οικονομική Επιτροπή                                                                 Κόρινθος, 15-02-2019 Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                         Αριθμ. Πρωτ.: 5737 Τηλ. 27413 61021 Fax  27413 61038, 61099 Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.  
1)Κων. Ζήμο 2)Δημ. Βλάσση 3)Γεωργ. Φαρμάκη
4)Ανδρ. Ζώγκο 5)Δημ. Μπάκουλη 6)Βασ. Νανόπουλο
7)Αλεξ. Γκουργιώτη 8)Κων. Δημητρόπουλο  

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 19η Φεβρουαρίου  2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα  της ημερήσιας διάταξης:  
  1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018.
  2. Συγκρότηση επιτροπής για διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του ΜΗΜΕΔ για το έτος 2019.
  3. Απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος μίσθωσης οχημάτων για την αποκατάσταση ζημιών στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου Δήμου Κορινθίων, που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα.
  4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 150.00,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
  5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ προϋπολογισμού μελέτης 1.385.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
  6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
  7. Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 66.050,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
  8. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.
    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής       ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Δήμαρχος Κορινθίων

Leave a Comment