Πρόσκληση 22ας Απριλίου 2019

Πρόσκληση 22ας Απριλίου 2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 22/4/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                          Κόρινθος, 18-04-2019 Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                    Αριθμ. Πρωτ.:14059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Τηλ. 27413 61021, 61099 Fax: 27413 61038 Πληρ.   Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία                                                                     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π ρ ο ς τους κ.κ.  
1)Μιχ. Χατζή 2)Χαραλ. Καμπούρη 3)Γεωργ. Φαρμάκη
4)Κων. Ζήμο 5)Στ. Κεφάλα 6)Βασ. Νανόπουλο
7)Μαρ. Καραμαλίκη 8)Θεμ. Κουτσογκίλα  
 

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 22α Απριλίου 2019, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:  
  1. Επί εισηγήσεως περί κοπής δέντρου στην Αρχαία Κόρινθο.
  2. Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης γενικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κολιάτσου με αρ. 20 για τις ανάγκες του ΚΕΣΥ Κορινθίας στην πόλη της Κορίνθου.
  3. Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης μιας αποκλειστικής θέσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Νοταρά με αρ. 41 στην πόλη της Κορίνθου.
  4. Επί εισηγήσεως περί νέας διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου οχημάτων επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως με αρ. 45 στην πόλη της Κορίνθου.
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                                      ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ     Δήμαρχος Κορινθίων

Leave a Comment