Πρόσκληση 24ης Δεκεμβρίου 2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Πρόσκληση 24ης Δεκεμβρίου 2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 20/12/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                    Γενική Δ/νση              Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών Τμήμα Αιρετών Οργάνων          Οικονομική Επιτροπή                                                       Κόρινθος, 2012-2018 Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                       Αριθμ. Πρωτ.: 45040 Τηλ. 27413 61021, 61099 Fax  27413 61038 Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.  
1)Κων. Ζήμο 2)Δημ. Βλάσση 3)Γεωργ. Φαρμάκη
4)Ανδρ. Ζώγκο 5)Δημ. Μπάκουλη 6)Βασ. Νανόπουλο
7)Χρ. Κορδώση 8)Κων. Δημητρόπουλο  

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 24η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1.      Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων έτους 2019. 2.      Σύνταξη εισηγητικής έκθεσης β΄ τριμήνου του έτους 2018 για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού. 3.      Σύνταξη εισηγητικής έκθεσης γ΄ τριμήνου του έτους 2018 για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού. 4.      Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 43.222,08€. 5.      Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 35.854,00€. 6.      Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων σε δικαστική υπόθεση του Δήμου Κορινθίων.   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Δήμαρχος Κορινθίων