Πρόσκληση 25ης Ιανουαρίου 2019

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Πρόσκληση 25ης Ιανουαρίου 2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 21/1/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                  Κόρινθος, 21-01-2019 Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                    Αριθμ.Πρωτ.:2414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Τηλ. 27413 61021, 61099 Fax: 27413 61038 Πληρ.   Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία                                                                     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η                 Π ρ ο ς τους κ.κ.  
1)Μιχ. Χατζή 2)Χαραλ. Καμπούρη 3)Γεωργ. Φαρμάκη
4)Κων. Ζήμο 5)Στ. Κεφάλα 6)Βασ. Νανόπουλο
7)Μαρ. Καραμαλίκη 8)Θεμ. Κουτσογκίλα  
 

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 25η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:  
  1. Επί εισηγήσεως περί τροποποίησης της με αριθμό 112/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί  λειτουργίας περιπτέρων Δήμου Κορινθίων.
  2. Επί εισηγήσεως περί κοπής δέντρων στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Εξαμιλίων.
  3. Επί εισηγήσεως περί σημειακών τροποποιήσεων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων.
  4. Επί εισηγήσεως περί χορήγησης έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας της επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΟΥΤΣΗ Ο.Ε.» στη θέση «Μπαθαρίστρα» Δ.Κ. Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων.
  5. Επί εισηγήσεως περί χορήγησης έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων επιχείρησης του Κωνσταντίνου Γ. Μπράβου στη θέση «Πύργος» ή «Πίττες» της Δ.Κ. Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων.
  6. Επί εισηγήσεως περί τροποποίησης χορηγηθείσας αποκλειστικής θέσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Αράτου με αριθμό 5 στην Κόρινθο.
  7. Επί εισηγήσεως περί ορθής επανάληψης της με αριθμό 61/2018 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθροφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Αλμυρής μετά από αίτηση του κ. Α. Τόλια.
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                       ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ     Δήμαρχος Κορινθίων