Πρόσκληση 26ης Μαρτίου 2019

Πρόσκληση 26ης Μαρτίου 2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 22/3/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                  Κόρινθος, 22-03-2019 Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                            Αριθμ. Πρωτ.: 10572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Τηλ. 27413 61021, 61099 Fax: 27413 61038 Πληρ.   Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία                                                                     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π ρ ο ς τους κ.κ.  
1)Μιχ. Χατζή 2)Χαραλ. Καμπούρη 3)Γεωργ. Φαρμάκη
4)Κων. Ζήμο 5)Στ. Κεφάλα 6)Βασ. Νανόπουλο
7)Μαρ. Καραμαλίκη 8)Θεμ. Κουτσογκίλα  
 

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 26η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:  
  1. Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης άδειας για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων στην οδό Νοταρά 33Α στην πόλη της Κορίνθου.
  2. Επί εισηγήσεως περί κοπής δέντρων στην είσοδο και στο προαύλιο του 2ου Λυκείου Κορίνθου.
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                       ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ     Δήμαρχος Κορινθίων