Πρόσκληση 28ης Δεκεμβρίου 2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Πρόσκληση 28ης Δεκεμβρίου 2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 24/12/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                  Κόρινθος, 24-12-2018 Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                     Αριθμ.Πρωτ.:45350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Τηλ. 27413 61021, 61099 Fax: 27413 61038 Πληρ.   Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία                                                                     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η                  Π ρ ο ς τους κ.κ.  
1)Μιχ. Χατζή 2)Χαραλ. Καμπούρη 3)Γεωργ. Φαρμάκη
4)Κων. Ζήμο 5)Στ. Κεφάλα 6)Βασ. Νανόπουλο
7)Μαρ. Καραμαλίκη 8)Θεμ. Κουτσογκίλα  
 

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 28η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:  
  1. Επί εισηγήσεως περί ανάκλησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Επί εισηγήσεως περί διατήρησης απαλλοτρίωσης στη θέση Βάλτος Τ.Κ. Λεχαίου Δήμου Κορινθίων.
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ     Δήμαρχος Κορινθίων

Leave a Comment