Πρόσκληση 28ης Δεκεμβρίου 2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Πρόσκληση 28ης Δεκεμβρίου 2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 24/12/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                    Γενική Δ/νση              Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών Τμήμα Αιρετών Οργάνων          Οικονομική Επιτροπή                                                       Κόρινθος, 2412-2018 Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                          Αριθμ. Πρωτ.: 45349 Τηλ. 27413 61021, 61099 Fax  27413 61038 Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.  
1)Κων. Ζήμο 2)Δημ. Βλάσση 3)Γεωργ. Φαρμάκη
4)Ανδρ. Ζώγκο 5)Δημ. Μπάκουλη 6)Βασ. Νανόπουλο
7)Χρ. Κορδώση 8)Κων. Δημητρόπουλο  

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 28η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1.      Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018. 2.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 466.500,08€. 3.      Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 943.546,17€. 4.      Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 468.581,12€. 5.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι ή Πουρνερί Αρχαίας Κορίνθου (πρώην δημοτικά σφαγεία). 6.      Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Δήμαρχος Κορινθίων

Leave a Comment