Πρόσκληση 4ης Μαρτίου 2019

Πρόσκληση 4ης Μαρτίου 2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 28/2/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                  Κόρινθος, 28-02-2019 Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                            Αριθμ. Πρωτ.: 7464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Τηλ. 27413 61021, 61099 Fax: 27413 61038 Πληρ.   Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία                                                                     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π ρ ο ς τους κ.κ.  
1)Μιχ. Χατζή 2)Χαραλ. Καμπούρη 3)Γεωργ. Φαρμάκη
4)Κων. Ζήμο 5)Στ. Κεφάλα 6)Βασ. Νανόπουλο
7)Μαρ. Καραμαλίκη 8)Θεμ. Κουτσογκίλα  
 

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 4η Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:  
  1. Επί εισηγήσεως περί γνωμοδότησης περί σύνταξης Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής στα Ο.Τ 346 – ΚΧ 347 – ΟΤ 348 – ΟΤ 352 – ΟΤ 353 – ΚΧ 354 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Κεραμιδάκι» του Δήμου Κορινθίων.
  2. Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης παραχώρησης δύο θέσεων στάθμευσης επί της οδού Κολιάτσου στην Κόρινθο.
  3. Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης άδειας διέλευσης οχήματος σε πεζοδρομημένο τμήμα του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου.
  4. Επί εισηγήσεως περί γενικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της Λεωφ. Ανδρ. Παπανδρέου (πρώην Λεωφ. Κορίνθου) με αρ. 86 για τις ανάγκες του ΚΕΠ στον Συνοικισμό της πόλης της Κορίνθου.
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                                      ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment