Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο για τον μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ έτους 2022

 

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει ην πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού είκοσι (20) ατόμων για απασχόληση έως πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο, για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2022, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες (καθαρισμός ευπρεπισμός κοινοχρήστων χώρων).

Για να δείτε όλη την ανακοίνωση,  πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την αίτηση,   πατήστε εδώ

Για να δείτε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: aitisi@korinthos.gr του Δήμου Κορινθίων.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι από 09 Δεκεμβρίου 2022 έως και 14 Δεκεμβρίου 2022 και λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

Leave a Comment