Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο για τον μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ έτους 2020

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού είκοσι (20) ατόμων για απασχόληση έως  πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο, για το μήνα Οκτώβριο έτους 2020, προκειμένου να
καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες (καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, πλατειών και παιδικών χαρών)

Για να δείτε όλη την ανακοίνωση, κάντε κλικ Ανακοίνωση

Για να κατεβάσετε την αίτηση, κάντε κλικ Αίτηση

Για να συμπληρώσετε την Υπεύθυνη Δήλωση, κάντε κλικ Υπεύθυνη Δήλωση

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό τρόπο στο emailaitisi@korinthos.gr του Δήμου Κορινθίων από 12 Οκτωβρίου 2020 έως και 15 Οκτωβρίου 2020.