Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο για τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ έτους 2020

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την Πρόσληψη Εργατοτεχνικού Προσωπικού είκοσι (20) ατόμων για απασχόληση έως πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο, για το μήνα Νοέμβριο έτους 2020, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες (καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων).

Για να δείτε όλη την ανακοίνωση,  κάντε κλικ Ανακοίνωση

Για να κατεβάσετε την αίτηση, κάντε κλικ Αίτηση

Για να συμπληρώσετε την Υπεύθυνη Δήλωση, κάντε κλικ Υπεύθυνη Δήλωση

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: aitisi @ korinthos .gr του Δήμου
Κορινθίων από 12 Νοεμβρίου 2020 έως και 16 Νοεμβρίου 2020.