Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο για τον μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ έτους 2020

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο για τον μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ έτους 2020, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες (καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων).

Για να δείτε όλη την ανακοίνωση,  πατήστε εδώ

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα  πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: aitisi@korinthos.gr του Δήμου Κορινθίων από 11 Δεκεμβρίου 2020 έως και 16 Δεκεμβρίου 2020.