Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό δεκαπέντε (115) ατόμων για τις ανάγκες της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας έτους 2020, στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Στατιστικής (ΠΥΣ) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό δεκαπέντε (115) ατόμων για τις ανάγκες της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας έτους 2020, στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Στατιστικής (ΠΥΣ) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), που εδρεύουν ανά την επικράτεια

Για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση , κάντε κλικ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για να δείτε το Παράρτημα Ανακοινώσεων, κάντε κλικ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Για να δείτε το Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ, κάντε κλικ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ

Για να κατεβάσετε το Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας, κάντε κλικ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

    

 

Leave a Comment