Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια της αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την “Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια της αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19”

Για να δείτε όλη την Ανακοίνωση πατήστε εδώ

Αίτηση:   

 

Υπεύθυνη Δήλωση:   

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά και να την υποβάλλουν, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την 17/02/2021 έως την 19/02/2021, ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση aitisi@korinthos.gr.

Leave a Comment