Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚΚ) και των άλλων αθλητικών κέντρων του ΝΠΔΔ με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Το ΚΕΠΑΠ  ανακοινώνει την “Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚΚ) και των άλλων αθλητικών κέντρων του ΝΠΔΔ με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Για να δείτε όλη την Ανακοίνωση πατήστε εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά και να την υποβάλλουν, εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών, από την 22/02/2021 έως την 24/02/2021, ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση korculgr@otenet.gr.

Leave a Comment