Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δυο (2) μηνών στον Δήμο Κορινθίων, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δυο (2) μηνών στον Δήμο Κορινθίων, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Για να δείτε όλη την ανακοίνωση,  πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την αίτηση, πατήστε εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά και να την υποβάλλουν, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την 04/12/2020 έως την 08/12/2020, ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.fili@korinthos.gr ή  m.barbarousi@korinthos.gr

 

Leave a Comment