Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για την κάλυψη των Αναγκών Καθαριότητας των Σχολικών Μονάδων

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κορινθίων να

Για να δείτε όλη την ανακοίνωση, κάντε κλικ Ανακοίνωση

Για να κατεβάσετε την αίτηση, κάντε κλικ Αίτηση

Για να συμπληρώσετε την Υπεύθυνη Δήλωση, κάντε κλικ Υπεύθυνη Δήλωση

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό τρόπο στο emailaitisi@korinthos.gr του Δήμου Κορινθίων από 03 Νοεμβρίου 2020 έως και 05 Νοεμβριου 2020.

 

 

Leave a Comment