ΣΒΑΚ δ. Κορινθίων: Σήμερα στις 19:00 η πρώτη διαβούλευση στο “Θωμάς Θωμαίδης”

 
 
Ο Δήμος Κορινθίων σε συνεργασία με την εταιρία «Διαδικασία ΑΕ» εκπονεί το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.
 
Οι βασικοί στόχοι του ΣΒΑΚ είναι:
• Ο σχεδιασμός πολιτικών για τη βιώσιμη κινητικότητα
• Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη
• Η αναβάθμιση του περιβάλλοντος με περιορισμό της ρύπανσης και του θορύβου
• Η βελτίωση της μετακίνησης με μέσα μαζικής μεταφοράς
• Η ενίσχυση του περπατήματος και του ποδηλάτου
• Η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας
Προϋπόθεση για να επιτύχουν οι παραπάνω στόχοι είναι η συμμετοχή των πολιτών, του καθένα ξεχωριστά, στις διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων για το αύριο του Δήμου, με αλλαγές στην πολεοδομική και κυκλοφοριακή οργάνωση της πόλης.
Η εκδήλωση έχει ως αντικείμενο την ενημέρωσή , την συγκέντρωση των απόψεών και τη συζήτηση επί ενός συμφώνου συνεργασίας με το Δήμο των φορέων
 
Πρόγραμμα Εκδήλωσης
 
1. Χαιρετισμός Δημάρχου, 10 λεπτά
2. Μεθοδολογία προγράμματος, 10 λεπτά
3. Παρουσίαση διαδικασίας συμμετοχικού σχεδιασμού ,10 λεπτά
4. Καταγραφή προβλημάτων και θεμάτων προς διερεύνηση που θα προταθούν από τους εκπροσώπους φορέων και από τους πολίτες,
60 λεπτά
5. Παρουσίαση συμφώνου συνεργασίας , 10 λεπτά

Leave a Comment