Στην συνεδρίαση του ΦΟΔΣΑ στην Τρίπολη ο Δήμαρχος Κορινθίων

Η τιμολογιακή πολιτική και το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων  απασχόλησαν την χθεσινή συνεδρίαση του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Ο Δήμαρχος Κορινθίων κ.Βασίλης Νανόπουλος  έδωσε το παρόν στην πολύ σημαντική συνεδρίαση συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο κ.Δημήτρη Μπίτζιο. Ο Φορέας, κατόπιν των ενστάσεων που κατατέθηκαν αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης και την εισαγωγή του θέματος σε νέα συνεδρίαση.

Leave a Comment