Στο Δήμαρχο Κορινθίων ο Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία

Συνάντηση γνωριμίας και εποικοδομητικής όπως προέκυψε συνεργασίας, είχε το πρωί στο γραφείο του ο Δήμαρχος Κορινθίων κ.Βασίλης Νανόπουλος με το Προεδρείο του Συλλόγου Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία νομού Κορινθίας. Ο κ.Δήμαρχος υποδέχτηκε στο γραφείο του  τις κυρίες Αναστασία Κολλινιάτη, Γεωργία Δημάκου και Χριστίνα Γιάννη, Πρόεδρο Αντιπρόεδρο και Γραμματέα αντίστοιχα του Συλλόγου, δηλώνοντας ευθύς εξαρχής την αρωγή και συμπαράσταση του στο έργο τους. Ο Σύλλογος μετρά 35 χρόνια ζωής και δράσης στην Κορινθία και αποτελεί για τα μέλη του έναν πολύ σημαντικό φορέα ενημέρωσης, στήριξης αλλά  και διεκδίκησης ούτως ώστε θέματα που άπτονται της καθημερινότητας και της περίθαλψης των πασχόντων να προωθούνται και να υλοποιούνται προς εξυπηρέτηση και ανακούφισή τους. Ο Δήμαρχος Κορινθίων δεν θα μπορούσε να μην αναγνωρίσει τον σημαντικό ρόλο του Συλλόγου και βεβαίως να μην δηλώσει την διάθεση του  συνεργασίας στην κατεύθυνση υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί και συνδρομής στην προώθηση και επίλυση  των θεμάτων που είτε υφίστανται είτε θα προκύψουν και δύναται να παρέμβει.