Στο “4” αύριο η Κορινθία

⚠️ Στο “4” ο βαθμός επικινδυνότητας αύριο Πέμπτη 1.07.21⚠️
_____________

Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που ισχύει για την Πέμπτη 08-07-2021, ο κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιοχή μας είναι ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4).

? στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του δήμου Κορινθίων λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται στην σχετική με τις δασικές πυρκαγιές Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) και του Γενικού Σχεδίου «ΙΟΛΑΟΣ», καθώς η πιθανότητα εκδήλωσης και στη συνεχεία ανάπτυξης πυρκαγιάς θεωρείται ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ.

#Δημος_Κορινθίων #Πρόληψη #Ετοιμότητα