Συνεδρίασε το τοπικό επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π)

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Κορίνθου, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) Δήμου Κορινθίων κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου Κορινθίων, με σκοπό να κατευθύνει σε τοπικό επίπεδο το έργο της Πολιτική Προστασίας για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών και αμοιβαία συνδρομή στο έργο της πυροσβεστικής σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικά, πόρους και μέσα Πολιτικής Προστασίας.
Το παρόν έδωσαν ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, ο Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίων, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου, εκπρόσωπος του Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασών Κορινθίας και Εθελοντικές Ομάδες Πυροπροστασίας.