Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα στις 19:00

Με 5 θέματα στην ημερήσια διάταξή του συνεδριάζει την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, στις 19:00, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος). Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Έγκριση Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Δράσεων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου μας: α) «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» β) «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»και γ) «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» 2. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ν.π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» 3. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ν.π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» 4. Ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση πρωτοβάθμιων Συμβουλίων επιθεώρησης θεάτρων –κινηματογράφων Ν. Κορινθίας. 5.Ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση δευτεροβάθμιων Συμβουλίων επιθεώρησης θεάτρων –κινηματογράφων Ν. Κορινθίας.

Leave a Comment