Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων τη Δευτέρα 7 Ιουνίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Κόρινθος, 03  Ιουνίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                      Αριθμ. Πρωτ. 14873

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                          

Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                      ΠΡΟΣ               

Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                                    Τ.. ……………………

                                                                                                                     Δημοτικό Σύμβουλο

Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                           

Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                                                                                                        

Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1αΓ.Π.οικ. 33506/28-5-2021(ΦΕΚ 2233/29.05.2021-τεύχος Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 07 Ιουνίου και ώρα 6:00», και τις υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 και 163/οικ.10556/01.6.2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 7η Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα  19:00   μέσω τηλεδιάσκεψης,  με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση εισόδου –εξόδου οχημάτων βιοτεχνίας παραγωγής γαντιών στη θέση «Μοναστήρι» της Κοινότητας Αγίου Βασιλείου της Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων
 2. Έγκριση εισόδου –εξόδου οχημάτων εγκατάστασης της εταιρείας «ΦΑΙΜΠΕΡ Λευκών ειδών και ειδών ατομικής προστασίας ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» στη θέση ΄΄Αγ. Δημήτριος΄΄ της Κοινότητας Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων. 
 3. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία της φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Τσερώνη Αδαμαντίας του Ευσταθίου και της Τερέζας συζ. Γρίσπου Χρήστου με κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησίας 01 στο Ο.Τ. 794 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων
 4. Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία του φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Οδυσσέα Πρέσβελου του Νικολάου και της Μαρίας με κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησίας  04 στο Ο.Τ. 689 του εγκεκριμένου σχεδίου  πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων
 5. Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία της φερόμενης ιδιοκτήτριας κ. Νικολέτας Σούκουλη του Ανδρέα και της Αγγελικής με κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησίας 09 στο Ο.Τ. 679 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων.
 6. Απαλλοτρίωση δεσμευμένου τμήματος γης εντός του ΚΦ 656 της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0512079 του σχεδίου της περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» της Κορίνθου
 7. Προσκύρωση εδαφικού τμήματος από την ιδιοκτησία με αρ. κτ. 0613037 στο Ο.Τ. 846 στην περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του σχεδίου Πόλης της Κορίνθου για τη διεύρυνση οδού.
 8. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021
 9. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
 10. Επί του με αριθμ. 63039/22-4-2021 εγγράφου της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου περί εξέτασης αίτησης Μάρκελλου Αθανασίου του Δημητρίου.
 11. Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο Συστημα Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Κακοποίησης -Παραμέλησης στην Ελλάδα
 12. Συγκρότηση επιτροπής προστωινής και οριστικης παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΤΕΝΕΑΣ»
 13. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο πεζόδρομο της Εθνικής Αντίστασης για εκδήλωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από το ΚΕΘΕΑ.

 

Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

Για την σύνδεσή σας θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους προσωπικούς κωδικούς σας, TaxisNet.

Μπορείτε να συνδεθείτε στην τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιώντας είτε προσωπικό υπολογιστή (με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, Apple Mac OS και Linux), είτε κινητή συσκευή (με λειτουργικό σύστημα Android και iOS).

Προτείνεται η χρήση ακουστικών.

 Αναλυτικές οδηγίες για την σύνδεση στην εν λόγω υπηρεσία  θα λάβετε  μέσω  e-mail.                                                           

 

   

    Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.                                                                                                                      

    

                    

                                                                                                                                        

      Αντώνιος Κυριαζής        

Leave a Comment