Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων

Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 στις 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ 15-04-2024