ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2008

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2008 200.000,0 20/6/2008 28/7/2008 ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ Δημοτικοί Πόροι Δημοπρασία ΚΟΡΙΝΘΟΣ