ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 200.000,0 27/8/2007 14/9/2007 ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ Δημοτικοί Πόροι Δημοπρασία ΚΟΡΙΝΘΟΣ