ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ – Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαβούλευση

 

Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 –  12:00

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και με βάση το νόμο 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», οι Δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι ηπειρωτικοί Δήμοι, οι Δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να συντάξουν Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα, ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες υποδομές για την ενθάρρυνση αγοράς περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εντός των αστικών κέντρων και οικιστικών ιστών.

Η Ανάλυση Υφιστάμενης κατάστασης για το Δήμο Κορινθίων περιλαμβάνει σε πρώτη φάση την καταγραφή των κατευθύνσεων του υπερκείμενου σχεδιασμού και των θεσμοθετημένων χρήσεων γης. Δόθηκε έμφαση στους οικισμούς άνω των 1000 μόνιμων κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2011, στους οποίους η ανάλυση περιλαμβάνει τις υφιστάμενες χρήσεις γης και τις τουριστικές χρήσεις, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου, τη διαχείριση στάθμευσης (σήμανση, κυκλοφοριακοί φόρτοι κ.ά.), τους υφιστάμενους δημόσιους χώρους στάθμευσης και το δίκτυο πεζού – ποδηλάτη – δημόσιας συγκοινωνίας.

Για τη χωροθέτηση των σημείων φόρτισης αρχικά δημιουργήθηκαν 2 σενάρια:

▪ Το πρώτο περιλαμβάνει την δίκαιη κατανομή των θέσεων φόρτισης στο σύνολο του δήμου με βάση την ισότιμη χωρική κατανομή και την πυκνότητα πληθυσμού.

▪ Το δεύτερο δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις εμπορικές χρήσεις, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται περισσότερες θέσεις σε περιοχές που εντοπίζεται έντονη οικονομική δραστηριότητα.

Στο Δήμο Κορινθίων για την χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης επιλέχθηκε το σενάριο Α, το οποίο εστιάζει στην ισοκατανομή των σταθμών φόρτισης. Σημαντικός παράγοντας για την επιλογή του σεναρίου Α αποτέλεσε η χωρική κατανομή των οικισμών και ο πληθυσμός.

Τα αναλυτικά στοιχεία των θέσεων φόρτισης θα παρουσιαστούν μετά την οριστικοποίησή τους έπειτα από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης.

 

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/86261272487?pwd=a0ZKUlJMWXV0K1NMYmlTOVAwd2NGQT0 9 Meeting ID: 862 6127 2487 Passcode: 249057