Τα κριτήρια της Γαλάζιας Σημαίας

Ποια τα κριτήρια για την απονομή της “Γαλάζιας Σημαία»;

Τα κριτήρια ομαδοποιούνται σε τέσσερις  κατηγορίες  ως εξής :

 • περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση
 • ποιότητα νερών κολύμβησης
 • περιβαλλοντική διαχείριση
 • Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση ( κριτήρια 1-6)

 •  Πληροφορίες για το παράκτιο οικοσύστημα και το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον στον παράκτιο χώρο.
 • Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών κολύμβησης.
 • Πληροφορίες για το Διεθνές Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ακτής.
 • Έντυπες πληροφορίες και αναρτημένες οδηγίες συμπεριφοράς για την ακτή. Κώδικας Συμπεριφοράς
 • Δραστηριότητες που να προβάλουν ενεργά τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της ακτής

Ποιότητα νερών κολύμβησης ( κριτήρια 7-11)

 • Ποιότητα των νερών κολύμβησης, που να επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικές μετρήσεις

Οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται από ανεξάρτητα άτομα, αρμοδίως εξουσιοδοτημένα και κατάλληλα εκπαιδευμένα  και οι  αναλύσεις  εκτελούνται  σε διαπιστευμένα εργαστήρια.

 • Μη απόρριψη βιομηχανικών λυμάτων στην ακτή
 • Επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως απαιτεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία της Ε.Ε

Περιβαλλοντική Διαχείριση ( κριτήρια 12-26)

 • Σχέδιο χρήσης γης και περιβαλλοντική διαχείριση
 • Περιοδικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κλπ.
 • Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να αδιάζονται σε τακτά διαστήματα
 • Διευκολύνσεις για ανακυκλώσιμα υλικά ( ειδικοί κάδοι για χαρτί, πλαστικά και αλουμίνιο )
 • Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης
 • Απαγόρευση της οδήγησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή
 • Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης
 • Επιτήρηση κατοικίδιων ζώων στην ακτή
 • Συντήρηση κτιρίων και εξοπλισμού στην ακτή

Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις        (Κριτήρια 27-33)

Εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες – ή άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο – σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες Π.Δ 31/2018

Π.Δ 31/2018 Υποχρεωτικό και αφορά:

 • την προστασία της ανθρώπινης υγείας και την σωματική ακεραιότητα
 • Τίτλος του Π.Δ. Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδεια

ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες

ή μη παραλίες

 • Τι σημαίνει οργανωμένη παραλία;
 • Α. Είναι ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της παραλίας, στον οποίο εισέρχονται άτομα, με την καταβολή εισιτηρίου για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή ή ο χώρος του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της παραλίας, ο οποίος (χώρος) είναι πολυσύχναστος.
 • Β. Δεν θεωρείται λουτρική εγκατάσταση ο χώρος του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της παραλίας, για τον οποίο (χώρο) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης, αλλά δεν είναι πολυσύχναστος.
 • Τι σημαίνει πολυσύχναστη ακτή;

 Πολυσύχναστη ακτή θεωρείτε η ακτή η οποία δέχεται καθημερινώς τριακοσίους (300)    λουόμενους τουλάχιστον, κατά τις περιόδους αιχμής, για μήκος ακτογραμμής ενός (1) χιλιομέτρου.

Τι  χρειάζεται να έχει ο Δήμος σύμφωνα με το Π.Δ ;

 • Δύο ναυαγοσωστικούς πύργους σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ
 • Κάθε ναυαγοσώστης να ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του πύργου.
 •  να έχει τον ναυαγοσωστικό εξοπλισμό όπως περιγράφεται στο  άρθρο 7
 • Ένα   σκάφος  μήκους 3,3 μέτρων για κάθε ναυαγοσώστη κλπ με άδεια και συγκριμένες  ενδείξεις
 •  να διαθέτει  ένα σκάφος 5 μ. με ενδείξεις και φαρμακευτικά υλικά  για την εποπτεία όλων των ακτών μας
 • Σημαδούρες 100 μέτρα από την ακτή αλλά κα σημαδούρες των σκαφών των ναυαγοσωστών για την είσοδο και έξοδο των μικρών σκαφών

ΤΕΛΙΚΑ

 • Το μήκος της ακτής είναι 800 μέτρα ( οδός Νοταρά –οδό Κεχριών)Οι δύο πύργοι έχουν τοποθετηθεί και οι ναυαγοσώστες είναι στη θέση τους από τις 4.7.2020 .Υπάρχει ο ναυαγοσωστικός εξοπλισμός , οι πρώτες βοήθειες, οι σημαίες των ναυαγοσωστών, τα μικρά σκάφη  και οι πληροφορίες όπως απαιτούνται από το Π.Δ.Ο πρώτος πύργος έχει τοποθετηθεί στην Σίνα και ο ναυαγοσώστης επιτηρεί τους λουόμενους από την οδό Νοταρά  έως την οδό Πηγάσου. Ο δεύτερος πύργος έχει τοποθετηθεί στην οδό Πριφτοπούλου και ο ναυαγοσώστης επιτηρεί τους λουόμενους από Πηγάσου έως την οδό  Κεχριών. Το ωράριο των ναυαγοσωστών είναι από 10 π.μ -18 μ.μ

 

 • Σχέδια για την αντιμετώπιση κάποιου ατυχήματος ρύπανσης, με άμεση ενημέρωση του κοινού
 • Ασφαλής δίοδος στην ακτή και φροντίδα για άτομα με ειδικές ανάγκες

 

Leave a Comment