Τμήμα Τεχνικών Έργων

Βεβαιώσεις δημοτικής αρίθμησης
Αρμόδιο Τμήμα Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών
Περιγραφή Διαδικασίας Βεβαιώσεις δημοτικής αρίθμησης
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης δημοτικής αρίθμησης ή αλλαγής της δημοτικής αρίθμησης ακινήτου, σύμφωνα με το οικείο αρχείο
Αίτηση Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση
Ονομασία και μετονομασία οδών και πλατειών
Αρμόδιο Τμήμα Διευθύνση Τεχνικών υπηρεσιών
Περιγραφή Διαδικασίας Ονομασία και μετονομασία οδών και πλατειών
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Αιτήσεις πολιτών για ονομασία ανωνύμων ή μετονομασία άλλων οδών, με αιτιολόγηση του προτεινόμενου ονόματος
Αίτηση Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση

 

Άδειες απότμησης πεζοδρομίων
Αρμόδιο Τμήμα Διευθύνση Τεχνικών υπηρεσιών
Περιγραφή Διαδικασίας Άδειες απότμησης πεζοδρομίων
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Αίτηση
 2. Αποσπάσιμα εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως
 3. Τοπογραφικό οικοπέδου στο οποίο να σημειώνονται τα πλάτη των πεζοδρομίων
 4. Δικαιολογητικά π.χ. συμβολαιογραφική πράξη ίδρυσης χώρου στάθμευσης (γκαράζ)
Αίτηση Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση
Άδεια τομής οδοστρώματος
Αρμόδιο Τμήμα Διευθύνση Τεχνικών υπηρεσιών
Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών
Περιγραφή Διαδικασίας Άδεια τομής οδοστρώματος
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Αίτηση
 2. Τοπογραφικό θέσεων τομών και άδεια
Αίτηση Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση

 

Αιτήματα για συντηρήσεις – εργασίες σε σχολικά κτήρια
Αρμόδιο Τμήμα Διευθύνση Τεχνικών υπηρεσιών
Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών
Περιγραφή Διαδικασίας Αιτήματα για συντηρήσεις – εργασίες σε σχολικά κτήρια
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Αίτηση
Αίτηση Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση
Αιτήματα για συντηρήσεις – επισκευές Δημοτικού Φωτισμού κ.λ.π
Αρμόδιο Τμήμα Διευθύνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών
Περιγραφή Διαδικασίας Αιτήματα για συντηρήσεις– εργασίες Δημοτικού φωτισμού
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Αίτηση
Αίτηση Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση
Βεβαίωση σηματοδότησης
Αρμόδιο Τμήμα Διευθύνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών
Περιγραφή Διαδικασίας Βεβαίωση σηματοδότησης
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Αίτηση
Αίτηση Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση
Άδεια διακοπής κυκλοφορίας τμήματος οδού
Αρμόδιο Τμήμα Διευθύνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιγραφή Διαδικασίας Άδεια διακοπής κυκλοφορίας τμήματος οδού
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Αίτηση
Αίτηση Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση

Τμήμα Πολεοδομίας

Βεβαίωση παλαιότητας κτίσματος
Αρμόδιο Τμήμα Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιγραφή Διαδικασίας Βεβαίωση παλαιότητας κτίσματος
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Αίτηση, κάτοψη
 2. Τοπογραφικό
 3. Άλλα στοιχεία που δείχνουν το χρόνο κατασκευής (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ)
Αίτηση Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση
Πιστοποιητικό περί υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας
Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
Περιγραφή Διαδικασίας Πιστοποιητικό περί υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Αίτηση
 2. Πινακίδα της Γ. Υ. Σ. 1:5000 με τη θέση του ακινήτου
 3. Συμπλήρωση εντύπου δήλωσης ιδιοκτησίας (χογηγείται από την υπηρεσία)
 4. Τίτλοι ιδιοκτησίας
 5. Τοπογραφικό οικοπέδου
 6. Πιστοποιητικό μεταγραφής ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων και κατασχέσεων του οικοίου υποθηκοφυλακείου
Αίτηση Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση