Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/3/2019
 Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ – ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 210.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)  Περισσότερα

Leave a Comment