Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 1/4/2019
 Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥπροϋπολογισμού μελέτης 670.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Διαβάστε Περισσότερα