Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 26/2/2019
 Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 480.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)  Περισσότερα