Τμήμα Λογιστηρίου

Ένταλμα πληρωμής Προτότυπα παραστατικά (τιμολόγια) και ανά κατηγορία διαφορετικά δικαιολογητικά
Αρμόδιο Τμήμα Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προσωπικού
Περιγραφή Διαδικασίας Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας
Λίστα Δικαιολογητικών Υποβολή σχετικής αίτησης
Αίτηση  Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση