Τμήμα Προσωπικού

Έκδοση και Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού
Αρμόδιο Τμήμα Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προσωπικού
Περιγραφή Διαδικασίας Έκδοση και Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού

Υπολογισμός μορίων υποψηφίων, κατάρτιση πινάκων προσωρινών αποτελεσμάτων, ανάρτηση των πινάκων και διαβίβαση αυτών στο ΑΣΕΠ

Λίστα Δικαιολογητικών
Ενημέρωση – Αιτήσεις Διαγωνισμού για πρόσληψη προσωπικού
Αρμόδιο Τμήμα Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προσωπικού
Περιγραφή Διαδικασίας Ενημέρωση – Αιτήσεις Διαγωνισμού για πρόσληψη προσωπικού
Λίστα Δικαιολογητικών Χορήγηση αιτήσεων για το διαγωνισμό, παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών
Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας
Αρμόδιο Τμήμα Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προσωπικού
Περιγραφή Διαδικασίας Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας
Λίστα Δικαιολογητικών Υποβολή σχετικής αίτησης
Αίτηση  Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση