Τοποθετήθηκαν 50 νέοι μεταλλικοί κάδοι στους πεζόδρομους της Κορίνθου

50 νέοι μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων, χωρητικότητας 75 l τοποθετήθηκαν στο πεζοδρομημένο κομμάτι του κέντρου της Κορίνθου. Οι κάδοι κάλυψαν το σύνολο των πεζοδρόμων και όχι μέρος αυτών όπως είχε συμβεί με τα μικρά καλαθάκια.
Η τοποθέτηση τους έρχεται να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών που διέρχονται τους πεζοδρόμους και όχι τα οικιακά απορρίμματα τα οποία οι κάτοικοι παρακαλούνται να αποθέτουν στους πράσινους και μπλε κάδους που βρίσκονται περιμετρικά του πεζοδρομημένου τμήματος.

Leave a Comment