Υγεία

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κορινθίας
Φαρμακεία Κορινθίας (Φαρμακευτικός Σύλλογος Κορινθίας)
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Συμβεβλημένοι Ιατροί Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Ι.Κ.Α. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Διεύθυνση: Νοταρά 82, 20100 Κόρινθος
Tηλ. Κέντρο: 27410-85768 & 27410-20394
Διευθυντής: 27410 – 71041
Fax:  27410-85742
e-mail: ikakor1@otenet.gr
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 53, 20100 Κόρινθος
Τηλ. Κέντρο: (30 γραμμές) 27413-61400
Τηλ. Κέντρο:  (5 γραμμές)  27410-25711
Fax: 27410-61300
E-mail: info@hospkorinthos.gr