Χώροι συνάθροισης κοινού μετά από σεισμό

Ως χώροι καταφυγής (ή συγκέντρωσης ή συνάθροισης) θεωρούνται ανοιχτοί ελεύθεροι χώροι μέσα στην πόλη που αποσκοπούν στην ασφαλή εκτόνωση του πληθυσμού, που εκδηλώνεται ως πρώτη αντίδραση σε ένα σεισμικό γεγονός. Οι χώροι καταφυγής δύναται να χρησιμοποιηθούν και ως χώροι άμεσης στέγασης (πχ με σκηνές, τροχόσπιτα ή πλοία), με διάρκεια παραμονής ωρών έως λίγων ημερών (περίπου δύο), δηλαδή μέχρι την επάνοδο των πληγέντων στις κατοικίες τους ή την μετεγκατάσταση τους σε χώρους προσωρινής στέγασης (πχ σε οργανωμένους χώρους καταυλισμού με μεταφερόμενους οικίσκους) και εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Για να βρείτε εύκολα χώρο καταφυγής/καταυλισμού πατήστε το κατάλληλο υπερσύνδεσμο:

Δημοτική Ενότητα ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΕΝΤΡΟ)

Δημοτική Ενότητα ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ)

Δημοτική Ενότητα ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ)

Δημοτική Ενότητα ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΕΞΑΜΙΛΙΑ)

Δημοτική Ενότητα ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ)

Δημοτική Ενότητα ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΣΟΛΟΜΟΣ)

Δημοτική Ενότητα ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ (ΑΣΣΟΣ)

Δημοτική Ενότητα ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΑΘΙΚΙΑ)

Δημοτική Ενότητα ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΑΛΑΜΑΝΟ)

Δημοτική Ενότητα ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΓΑΛΑΤΑΚΙ)

Δημοτική Ενότητα ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΚΑΛΙ)

Δημοτική Ενότητα ΤΕΝΕΑΣ (ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ)

Δημοτική Ενότητα ΤΕΝΕΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)

Δημοτική Ενότητα ΤΕΝΕΑΣ (ΑΓΙΟΝΟΡΙ)

Δημοτική Ενότητα ΤΕΝΕΑΣ (ΣΤΕΦΑΝΙ)

Δημοτική Ενότητα ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ (ΣΟΦΙΚΟ)

Δημοτική Ενότητα ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ (ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ)

Δημοτική Ενότητα ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ (ΚΟΡΦΟΣ)

Δημοτική Ενότητα ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ (ΡΥΤΟ)