𝜨𝜠𝜪𝜯𝜠𝜬𝜢 𝜠𝜨𝜢𝜧𝜠𝜬𝜴𝜮𝜢 για την ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

𝜨𝜠𝜪𝜯𝜠𝜬𝜢 𝜠𝜨𝜢𝜧𝜠𝜬𝜴𝜮𝜢
➡️ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
1.𝜰𝜫𝜪𝜦𝜪𝜞𝜤𝜮𝜯𝜤𝜥𝜜 𝜱𝜰𝜦𝜦𝜜 𝜠𝜨𝜜𝜬𝜩𝜢 16/02/2023
ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 18.00-20.00
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ : 50
ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Β΄Γυμνάσιο Κορίνθου
——————————–
2.𝜝𝜜𝜮𝜤𝜥𝜜 𝜞𝜠𝜬𝜧𝜜𝜨𝜤𝜥𝜜 𝜠𝜨𝜜𝜬𝜩𝜢 18/02/2023
ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 10.00-13.00
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ : 50
ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ A’ Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου
———————————-
3. 𝜫𝜬𝜜𝜥𝜯𝜤𝜥𝜠𝜮 𝜮𝜰𝜧𝜝𝜪𝜰𝜦𝜠𝜮 𝜰𝜞𝜤𝜠𝜤𝜨𝜢𝜮 𝜟𝜤𝜜𝜯𝜬𝜪𝜱𝜢𝜮 𝜠𝜨𝜜𝜬𝜩𝜢 17/02/2023
ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.30-18.30, ΣΑΒΒΑΤΟ 16.00-18.00
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ :25
ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Α΄ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου
————————-
4.𝜤𝜮𝜫𝜜𝜨𝜤𝜥𝜜 𝜞𝜤𝜜 𝜯𝜪𝜨 𝜯𝜪𝜰𝜬𝜤𝜮𝜧𝜪 𝜠𝜨𝜜𝜬𝜩𝜢 20/02/2023 𝜲𝜬𝜪𝜨𝜪𝜫𝜬𝜪𝜞𝜬𝜜𝜧𝜧𝜜𝜯𝜤𝜮𝜧𝜪 𝜟𝜠𝜰𝜯𝜠𝜬𝜜 𝜥 𝜯𝜠𝜯𝜜𝜬𝜯𝜢 18.00-20.00
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ : 25
ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Α’ Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου
————————-
5. 𝜮𝜰𝜧𝜝𝜪𝜰𝜦𝜠𝜰𝜯𝜤𝜥𝜢 𝜮𝜠 𝜠𝜩𝜠𝜤𝜟𝜤𝜥𝜠𝜰𝜧𝜠𝜨𝜜 𝜣𝜠𝜧𝜜𝜯𝜜 (𝜮𝜲𝜪𝜦𝜤𝜥𝜪𝜮 𝜠𝜥𝜱𝜪𝜝𝜤𝜮𝜧𝜪𝜮 𝜟𝜤𝜜𝜟𝜤𝜥𝜯𝜰𝜪 , 𝜫𝜬𝜪𝜦𝜢𝜳𝜢 𝜠𝜩𝜜𝜬𝜯𝜢𝜮𝜠𝜴𝜨 , 𝜟𝜤𝜜𝜯𝜬𝜪𝜱𝜢 )
ΕΝΑΡΞΗ 24/02/2023
ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.00-21.00 Κ ΣΑΒΒΑΤΟ 10.00 -13.00
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ : 25
ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ A’ Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου
————————-
6.𝜜𝜞𝜞𝜦𝜤𝜥𝜜 𝜞𝜤𝜜 𝜯𝜪 𝜲𝜴𝜬𝜪 𝜠𝜬𝜞𝜜𝜮𝜤𝜜𝜮 (𝜠𝜩 𝜜𝜫𝜪𝜮𝜯𝜜𝜮𝜠𝜴𝜮) 𝜠𝜨𝜜𝜬𝜩𝜢 :13/02/2023 𝜲𝜬𝜪𝜨𝜪𝜫𝜬𝜪𝜞𝜬𝜜𝜧𝜧𝜜𝜯𝜤𝜮𝜧𝜪𝜮 𝜟𝜠𝜰𝜯𝜠𝜬𝜜 𝜥 𝜯𝜠𝜯𝜜𝜬𝜯𝜢 18.00-20.00
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ : 25
ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Α’ Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου
Οι αιτήσεις παραμένουν ανοικτές και για άλλα προγράμματα σε πολλά θεματικά αντικείμενα , για υποβολή αιτήσεων πληροφορίες στα τηλέφωνα 2741361016/2741361001 πληρ. Στεργιοπούλου Αλεξάνδρα και για ηλεκτρονική υποβολή πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων www.korinthos.gr link Κέντρο Δια βίου Μάθησης .