Πρόσκληση 6ης Νοεμβρίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                  Κόρινθος, 02-11-2018

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                             Αριθμ. Πρωτ.: 38342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Τηλ. 27413 61021, 61099

Fax: 27413 61038

Πληρ.   Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία

 

                                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.

 

1)Μιχ. Χατζή

2)Χαραλ. Καμπούρη

3)Γεωργ. Φαρμάκη

4)Κων. Ζήμο

5)Στ. Κεφάλα

6)Βασ. Νανόπουλο

7)Μαρ. Καραμαλίκη

8)Θεμ. Κουτσογκίλα

 

 

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 6η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Επί εισηγήσεως περί μετατόπισης περιπτέρου από την Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών και Δημοκρατίας στον Άσσο, στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών πλησίον αερογέφυρας Λεχαίου.
  2. Επί εισηγήσεως περί χορήγησης έγκρισης κοινής εισόδου-εξόδου οχημάτων σε γήπεδο στη θέση «Πύργος» Δήμου Κορινθίων.
  3. Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης μιας αποκλειστικής θέσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Απόλλωνος με αρ. 31 στην Κόρινθο.
  4. Επί εισηγήσεως περί λήψης απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Λουκά Διαμαντή, που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθροφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Αλμυρής Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011).
  5. Επί εισηγήσεως περί λήψης απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Ταφ Σοπότι, που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθροφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στη Δημοτική Κοινότητα Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011)

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

                                                                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

    Δήμαρχος Κορινθίων