Σημαντική απόφαση για τη διαχείριση απορριμάτων

Το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 2/4/2007, πήρε μια σημαντική απόφαση σε ό,τι αφορά το μείζον θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου μας.


Αναλαμβάνοντας την ευθύνη της αντιμετώπισης ενός από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες πόλεις, πρότεινε τη χωροθέτηση μιας μονάδας διαχείρισης και επεξεργασίας των απορριμμάτων στα όρια του Δήμου.


Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο, τόνισε ότι αρνείται να μπει στη λογική των μικροπολιτικών συμφερόντων εναποθέτοντας τις ευθύνες του σε άλλους.


Αν και η τελική απόφαση θα παρθεί από την Περιφερειακή Διοίκηση, ο Δήμος Κορινθίων είναι ο πρώτος που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να γνωμοδοτήσει υπέρ της δημιουργίας ενός Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στην περιοχή μας.


Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου, σύγχρονου, περιβαλλοντικά ευαίσθητου και επιστημονικά άρτιου συστήματος διαχείρισης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και περιορισμού των απορριμμάτων.


Ο κ. Δήμαρχος παρουσίασε με σαφήνεια και πληρότητα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προτεινόμενου χώρου, ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από οποιαδήποτε κατοικία του Δήμου μας, δίνει τη δυνατότητα για περιορισμό οποιωνδήποτε επιπτώσεων στο φυσικό ή πολιτιστικό περιβάλλον, ελαχιστοποιεί το κόστος για το Δήμο μας.


Όπως είπε είναι βέβαιο ότι η κορινθιακή κοινωνία θα δικαιώσει την επιλογή μας και οι όποιες αντιδράσεις και ανησυχίες θα εξομαλυνθούν, καθώς το τελικό θετικό αποτέλεσμα θα φανεί πολύ γρήγορα.


Στα πλαίσια αυτού του σχεδιασμού και ενόψει της τελικής απόφασης από την Περιφερειακή Διοίκηση, η οποία έχει γνώση του όλου θέματος, αποφασίστηκε η προσωρινή λειτουργία ενός ΧΑΔΑ στον ίδιο χώρο, στον οποίο θα εναποθέτονται τα απορρίμματα που θα αποτελέσουν και την πρώτη ύλη για τη λειτουργία του ΧΥΤΥ αργότερα.