Ο Δήμος μας στηρίζει το “Κέντρο Νέων”

Ο Δήμος Κορινθίων επανέρχεται στις πολιτικές υποστήριξης των δράσεων που αναπτύσσονται από τους νέους της περιοχής μας.


Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την καταβολή 30.000 € προκειμένου να συμμετάσχει ο Δήμος μας στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου του Κέντρου Νέων Κορινθίας.


Όπως είπε ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός «στηρίζουμε το Κέντρο Νέων, το οποίο απαρτίζεται κυρίως από νέους και νέες του Δήμου μας, γιατί πιστεύουμε ότι έτσι δίνουμε ευκαιρίες για δημιουργική και προοδευτική έκφραση στο πιο δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας μας.


Η απόφαση αυτή, μαζί με την ένταξη της δαπάνης για διαμόρφωση του αύλειου χώρου του Κέντρου Νέων στο τεχνικό μας πρόγραμμα, είναι δείγμα μόνο της πολιτικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος Κορινθίων για τους νέους και τις νέες μας.