Για “κοινωνικό και δίκαιο τουρισμό”

Το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 2/4/2007 ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου μας σε δίκτυο «Περιφερειακών και Τοπικών αρχών για τον κοινωνικό και δίκαιο τουρισμό».


Το πανευρωπαϊκό αυτό δίκτυο θα δώσει την ευκαιρία στο Δήμο μας να καταρτίσουμε προγράμματα κοινωνικού τουρισμού δημοτών μας, οι οποίοι θα φιλοξενούνται από δήμους άλλων ευρωπαϊκών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Το δίκτυο αυτό έχει στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού στους δήμους που θα συμμετέχουν, αλλά και την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και αλληλοαποδοχής ανάμεσα σε ευρωπαίους με διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές και συνήθειες.


Πιστεύοντας ότι ο Δήμος μας έχει πολλά να κερδίσει από αυτή τη συμμετοχή, το Δημοτικό Συμβούλιο θα εκπροσωπηθεί στο συνέδριο που θα γίνει το Μάιο στο Ηράκλειο της Κρήτης.