Ο καλωπισμός των δημόσιων χώρων προτεραιότητα του δήμου

Ο καλωπισμός των δημόσιων χώρων είναι από τις πιο γνωστές δραστηριότητες των δημοτικών υπηρεσιών. Γι’ αυτό μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί ένα τομέα, μέσω του οποίου οι δημότες θα γνωρίσουν και θα αναπτύξουν στάση υποστήριξης του Δήμου.


Σ’ αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η επίσκεψη μαθητών από σχολεία της περιοχής στους χώρους πρασίνου όπου τα συνεργεία του Δήμου Κορινθίων εκτελούν διάφορες εργασίες. Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Τζαναβάρας ενημέρωσε τους μαθητές γύρω από τις εργασίες που γίνονται και το σκοπό που έχουν, καθώς και για όλες τις δραστηριότητες που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες τις οποίες εποπτεύει.


Οι μαθητές με τις ερωτήσεις τους έδειξαν ότι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν όσο γίνεται περισσότερο για την πόλη τους και προσδοκούν ένα περιβάλλον ανθρώπινο, πολιτισμένο και καθαρό. Ιδιαίτερη σημασία είχε η συμμετοχή των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Κορινθίας, οι οποίοι είχαν μια άμεση επαφή με το αντικείμενο του περιεχομένου σπουδών τους (Κηπουρική).


Συμμετέχοντας στις εργασίες έδειξαν συμβολικά ότι υπάρχουν αρκετά περιθώρια για πλήρη κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.


Ο Δήμος Κορινθίων με δράσεις όπως η παραπάνω στοχεύει στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των δημοτών, ξεκινώντας από τις νεαρότερες ηλικίες, σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ενεργού συμμετοχής τους στην προσπάθεια για την αισθητική αναβάθμιση της πόλης μας.