Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κορινθίων

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κορινθίων για το σχ. έτος 2007-2008 και θα συνεχιστούν έως τις 15 Ιουνίου 2007.Οι γονείς-κηδεμόνες των βρεφών και των νηπίων πρέπει να απευθύνονται στους σταθμούς της περιοχής τους για να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:


Ληξιαρχική Πράξη και Πιστοποιητικό Γέννησης,


Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,


Πιστοποιητικό Υγείας,


Βεβαίωση Εργασίας του πατέρα και της μητέρας,


φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ,


φωτοτυπία εκκαθαριστικού της τελευταίας φορολογικής δήλωσης.Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το τηλέφωνο 27410-25717 ή από το γραφείο της Διεύθυνσης του Οργανισμού Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών στην Πυλαρινού 84 & Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο.


Leave a Comment