Το Δ. Σ Κορινθίων ενέκρινε τη μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για Aνάπηρους και Πολύτεκνους

Το Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του στη συνεδρίαση της 23-5-2007 ενέκρινε τη μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για τα ¶τομα με Αναπηρίες και για τους Πολύτεκνους.


Όπως είπε ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, υλοποιείται μια προεκλογική δέσμευση της νέας δημοτικής αρχής, η οποία μ’ αυτό τον τρόπο εκφράζει μια στάση κοινωνικής αλληλεγγύης και ευαισθησίας του Δήμου απέναντι στις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.


Παρόλο που κάποιοι επιχείρησαν να υποτιμήσουν τη σημασία αυτής της πρότασης, είναι φανερό ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση ξεφεύγει από το πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων του Δήμου ως προς τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και κινείται στην κατεύθυνση μιας προοδευτικής κοινωνικής πολιτικής.


Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε Επιτροπή, η οποία θα συγκεντρώσει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και θα καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για το ποσοστό μείωσης των τελών.


Γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι δημότες μας θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση προς το Δήμο, συνυποβάλλοντας και τα παρακάτω δικαιολογητικά:Α. ¶τομα με Αναπηρία


1. Βεβαίωση επιτροπής για αναπηρία άνω του 67% (θεωρημένο αντίγραφο)


2. Εκκαθαριστικό της Εφορίας τελευταίου οικ. έτους (αντίγραφο)


3. Έγγραφη βεβαίωση μέλους στο σωματείο ατόμων με αναπηρία (της ΕΣΑμεΑ)


4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης


Δικαίωμα υποβολής έχουν άτομα με αναπηρία ή οικογένειες ατόμου με αναπηρία που έχουν φορολογική δήλωση, ως εξής:


Μισθωτοί: 11.000 € – ελ. Επαγγελματίες: 9.500


Μισθωτοί με ένα παιδί: 12.000 € – ελ. Επαγγελματίες με 1 παιδί: 10.500€


Μισθωτοί με δύο παιδιά: 12.000 € – ελ. Επαγγελματίες με δύο παιδιά: 10.500€


Μισθωτοί με τρία παιδιά: 21.000 € – ελ. Επαγγελματίες με τρία παιδιά: 19.500€


Μισθωτοί με τέσσερα παιδιά: 22.000 € – ελ. Επαγγελματίες με τέσσερα παιδιά: 20.500€


Για κάθε παιδί επιπλέον 1.000 €Β. Πολύτεκνοι


1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.


2. Εκκαθαριστικό της Εφορίας τελευταίου οικ. έτους (αντίγραφο)


3. Έγγραφη βεβαίωση μέλους συλλόγου πολυτέκνων


Δικαίωμα υποβολής έχουν όσοι πολύτεκνοι έχουν φορολογική δήλωση:


(4) παιδιά μισθωτός: 23.000 € – ελ. Επαγγελματίας: 20.500 €


(5) παιδιά μισθωτός: 24.000 €  – ελ. Επαγγελματίας: 21.500 €


Για κάθε παιδί επιπλέον 1.000 €Η μείωση των τελών θα αφορά την πρώτη κατοικία του πολύτεκνου ή του ατόμου με αναπηρία που είναι δημότης του Δήμου μας. Στην περίπτωση των πολυτέκνων η μείωση θα γίνει για την πολύτεκνη οικογένεια και όχι για τις οικογένειες τέκνων πολυτέκνων (εκτός και αν έχουν πολύτεκνη οικογένεια).


Leave a Comment