Σε σύμβαση προχωράει ο Δήμος Κορινθίων με την ΕΕΑΑ για την Ανακύκλωση

Η απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο στις 23/5/2007 και η οποία αφορά στην έγκριση των όρων σύμβασης για την ανακύκλωση των απορριμμάτων στο Δήμο Κορινθίων, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ιστορική απόφαση.


Η νέα δημοτική αρχή συνεπής στις προεκλογικές της δεσμεύσεις προχώρησε στη διαπραγμάτευση με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης της Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.), προκειμένου να ενταχθεί επιτέλους και η Κόρινθος στην ομάδα εκείνη των μεγάλων σύγχρονων πόλεων που αντιμετωπίζουν το πολύ σημαντικό ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων με σύγχρονους, τεχνολογικά άρτιους και περιβαλλοντικά ευαίσθητους τρόπους.


Σύμφωνα με τους όρους που προτάθηκαν στο Δήμο Κορινθίων από την Ε.Ε.Α.Α. (μια εταιρία της οποίας βασικός μέτοχος είναι η ΚΕΔΚΕ) θα εγκατασταθούν 400 κάδοι απορριμμάτων ανακυκλώσιμων υλικών και δύο απορριμματοφόρα press-containers με τα οποία θα συγκεντρώνονται αυτά τα υλικά και θα μετακομίζονται σε εργοστάσια ανακύκλωσης.


Στην σύμβαση που πρόκειται να υπογραφεί θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε η μετακομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών να μην επιβαρύνει τα οικονομικά του Δήμου, έτσι ώστε τα τέλη καθαριότητας να μπορούν να διατηρηθούν σε χαμηλό επίπεδο.


Όπως είπε ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός θα ξεκινήσει άμεσα μια εκστρατεία ενημέρωσης των δημοτών με στόχο την ευαισθητοποίηση και την τροποποίηση της συμπεριφοράς τους σε ό,τι αφορά τα απορρίμματα. ¶λλωστε η μέθοδος που προτείνεται είναι σχετικά εύκολη για τους δημότες, καθώς τα ανακυκλώσιμα υλικά δεν θα διαχωρίζονται μεταξύ τους, αλλά θα συγκεντρώνονται σε σακούλες όλα μαζί, ώστε να γίνεται ο διαχωρισμός τους στο Κέντρο Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.).


Ο κ. Δήμαρχος εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα υπάρξει ανταπόκριση από τη μεριά των δημοτών και ιδιαίτερα από τον εμπορικό κόσμο της πόλης μας, που με τις δραστηριότητές του παράγει μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων τα οποία θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν. Γι’ αυτό πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν προγράμματα εκπαίδευσης και στα σχολεία, ενώ παράλληλα θα γίνει διαφήμιση του όλου έργου, ώστε όλοι οι δημότες να συμβάλουν στην προσπάθεια του Δήμου για ένα υγιεινό, καθαρό, πολιτισμένο και αισθητικά όμορφο περιβάλλον.